Banke

Kako bismo našim budućim stanarima olakšali proces, sklopili smo partnerstvo sa sledećim bankama:

Komercijalna banka
Credit Agicole banka
Aik banka
Raiffeisen banka
Societe generale banka
Vojvođanska banka
Intesa banka

Za više detalja o uslovima i pogodnostima kontaktirajte nas
065/4330044 i 064/1388872